Etnesenndammen restaureres.

(Første gang publisert i EG 2007) Tømmerfløting i Etna og sideelvene inneholder mange historier. Dammen på Etnesenn spilte en viktig rolle under fløtingen i Etnedal. Etnesenndammen ble muret av Peder Pederson Mørke tidlig på 1880-tallet. Etnedal Fløterlag med Alf Grønbrekk i spissen har lenge jobbet med å sette i stand igjen de gamle bruene over dammen. Den øverste brua er ferdig restaurert og […]

Continue reading »
1 2 3 4 5