Kyrkjene i Etnedal

(Første gang publisert EG 2005) NORD-ETNEDAL KYRKJE Sist på 1500-talet var Etnedal under Nord-Aurdal prestegjeld. Dette omfatta Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Etnedal. Men folketalet auka, så det vart for stort distrikt for ein prest. Dermed vart Etnedal delt, slik at Nord-Etnedal vart ein del av Skrautvål sokn i Nord-Aurdal i 1805. I 1864 vart Nord-Etnedal eige sokn, men framleis i Nord-Aurdal […]

Continue reading »

Setter lås på Etnedal

(Første gang publisert EG 2004) BOMVEGER Vegen inn til mange hytteområder er stengt med bom. Det er naturlig at hytteeierne ønsker å begrense bruken av de private vegene på denne måten, ikke minst har dette en sikkerhetsmessig side ved å hindre besøk fra uvedkommende på hyttene. PROBLEM FOR BRANNVESENET Likevel kan disse bommene være et problem, særlig gjelder dette for brannvesenet. […]

Continue reading »

Etnedal Kommune tilbyr utleiekontor

(Første gang publisert i EG 2002) Etnedal kommune tilbyr nå utleie av både kurslokaler og kontorplass. Det nye næringsbygget til Etnedal kommune ligger sentralt til, nesten midt i Bruflat sentrum. Opprinnelig var dette tenkt til Haugen Tre AS, men etter en orientering rundt mulighetene for fjernundervisning, kom en på tanken om å innrede andre etasjen i det nye næringsbygget til […]

Continue reading »
1 2 3 4 5