Etnesenndammen restaureres.

(Første gang publisert i EG 2007) Tømmerfløting i Etna og sideelvene inneholder mange historier. Dammen på Etnesenn spilte en viktig rolle under fløtingen i Etnedal. Etnesenndammen ble muret av Peder Pederson Mørke tidlig på 1880-tallet. Etnedal Fløterlag med Alf Grønbrekk i spissen har lenge jobbet med å sette i stand igjen de gamle bruene over dammen. Den øverste brua er ferdig restaurert og […]

Continue reading »

Kyrkjene i Etnedal

(Første gang publisert EG 2005) NORD-ETNEDAL KYRKJE Sist på 1500-talet var Etnedal under Nord-Aurdal prestegjeld. Dette omfatta Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Etnedal. Men folketalet auka, så det vart for stort distrikt for ein prest. Dermed vart Etnedal delt, slik at Nord-Etnedal vart ein del av Skrautvål sokn i Nord-Aurdal i 1805. I 1864 vart Nord-Etnedal eige sokn, men framleis i Nord-Aurdal […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 8