Velkommen til Etnedal. Vi skal nå ta dere med på en lokalhistorisk kjøretur gjennom bygda vår. Turen starter helt sør i dalen ved Høljarast, og slutter ikke før vi er helt nord i bygda. Det meste av det vi forteller her, er tatt ut av bygdebokserien «Gard og bygd i Etnedal», bind A – C. Ved hjelp av stikkordregisteret i bind C, finner du mer om de enkelte plassene. Vi lover litt av hvert til den som vil slå følge.