Kåre Nyhagen – vår historiske konsulent – har hentet opp fra sitt rikholdige arkiv saker vi håper er av interesse.

Hoppbakker i Etnedal

(Første gang publisert i EG 2007) I årets historiske hjørne tar Kåre Nyhagen oss med på en runde til gamle hoppbakker i dalen. Tonsåsbakken Ein viktig skibakke for det meste av Valdres var Tonsåsbakken, skreiv Trygve Bjørgo i «Valdresidrett» (band 1 s. 27). Den låg like ved Sanatoriet på Tonsåsen. Ovarennet tok til på jernbanetunnelen, og hopparane laut aka over […]

Continue reading »

Breiesleiren – et minne om frihetskampen.

(Første gang publisert i EG 1999) Krigsveteraner og Etnedal Historielag har satt i stand Breiesleiren ved Bergavatnet på Tonsåsen. Etter stor dugnadsinnsats fra de gjenlevende Milorgveteranene og medlemmer av Etnedal Historielag kunne Breiesleiren åpnes 20 august 1994. To av de tre hyttene som leiren opprinnelig besto av er full restaurert både inn – og utvendig. I kommandohytta (Hovedbølet) har det blitt satt opp […]

Continue reading »

Lønn i tidligere tider

Dette sier noe om bl.a lønnsforhold i tidligere tider. TILSETTE VED BRUFLAT KIRKE 1894 Sokneprest: Da Etnedal 1. Januar 1894 ble eget herred trengte Kirken noen tilsette. Georg Daniel Johnsen f. 1854. Han ble tilsett av Staten. Når det gjelder det lønnsmessige vet jeg ikke, men han hadde trolig lønn fra arbiedsgiver. Budsjett Etnedal Herred 1895 under utgifter: Kyrkja (skyss […]

Continue reading »