Etna Grunneierlag – elva fram i dagen

(Første gang publisert i EG 2008*)

olaNesten gjennom hele Etnedal renner Etna elv. En vannstreng som opp gjennom årene har hatt stor betydning for etnedøler, i form av vannkilde, matauk og transport. I de senere årene har bruken avtatt betydelig og skog og kratt skjuler i dag mye av utsikten til elva. Dette vil Etnedal Grunneierlag gjøre noe med.

Grunneierlaget ble stiftet i 1979 som av resultat av utbyggingsplanene av Dokka/ Etna vassdraget. Kraftutbyggingen ble forkastet av de folkevalgte, så Etna og alle sidevassdrag, er i dag varig verna. Siden dette har grunneierlaget hatt liten aktivitet, men nå har en ny generasjon eiere blåst liv i laget igjen.

Guiden har i den forbindelse tatt en prat med lagets leder, Ola Legun Fagernæs. I så måte er han en typisk grunneier ved elva, med bare noen hundre meter som han har eierskap til.
Strekningen laget dekker går fra Høljarast i sør til Hølabrua i nord (Litt nedenfor Lundmokrysset – se kjørerute 8 annet sted i Guiden)  og har rundt 150 medlemmer. Den som har mest ”elv” dekker omkring en kilometer til sammen. Slik sett er det mange som drar i sammen i Etna Grunneierlag.

Fagernæs forteller at laget har langsiktige og realistiske mål. Det overordnede er å øke bruken av elva. Første trinn i dette er å få innsyn til vassdraget fra veier og stier gjennom å rydde kratt. En får da vist fram elva, og slik la den reklamere for seg selv..

Fordi Etna er verna har mange grunneiere vært usikre på hvor mye som tillatt å gjøre i forbindelse med elva. Laget har tatt tak i dette og jobber frem retningslinjer for bruk.
Så langt er det klarert med rydding av kratt og barskog. Noe lauskog har betydning for insekter som igjen er føde for fisk. Alt kan derfor ikke fjernes.

Fiske er en av aktivitetene som laget håper lettere adkomst til elva vil bidra til. Etna er i dag allerede en bra fiskeelv, med bra bestand av små til mellomstor ørret. ”God steikefisk” som etnedølene kaller det.
Det finnes allerede tilrettelagte rasteplasser og muligheter for parkering i nærheten av fiske og bademuligheter. Laget vil forsøke å vedlikeholde dette og utvide tilbudet.

Fordi bestanden er så vidt stor så vil en i første omgang ikke sett ut fisk, men heller prøve å få opp størrelsen gjennom annen kultivering. Laget har også anskaffet minkfeller som de låner ut. En fangstpremie på mink er også på trappene. Laget er slik i ferd med å kartlegge bestanden av mink og er svært interessert i å få høre om observasjoner. Dette kan meldes til: Ernst Wagner på tlf.: 974 08 267. Wagner er også ansvarlig for utlån og opplæring av bruk av fellene.

hp photosmart 720

Vedlikehold av de allerede eksisterende turstiene, ført i og fremst i forbindelse med Etna Camping og mot Lunde bru, er også et prioritert område forteller Fagernes.
Laget ønsker også innspill fra medlemmer og brukere av elva for tiltak som er ønsket. Laget har litt midler til rådighet og vil også kunne være med å skaffe annen finansiering på gode ideer og arrangere f.eks dugnader.

Det selges i dag fiskekort for Etna hos lokale bedrifter og elva er også en del av ”Fishing i Vallers” prosjektet.

Leder i laget kan kontaktes på 951 62 637

Etnedal Guiden slutter seg til grunneierlagets ønske om en god sommer langs Etna!

Tekst og foto: Øyvind Rust

* MERK: Kontaktpersoner og kontaktinfo. kan være utdatert

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*