Danseplasser i Etnedal

(Første gang publisert EG 2003)
av
Kåre Nyhagen

Gamle folk jeg har snakket med fra hele dalen forteller at det var mange danseplasser i dalen fra gammel tid. De var ofte litt bortgjemt, det kunne være opp i høyden på et bergplatå, inne i skogen på en lysning og litt spesielt her i dalen samlet folk seg ved bruer.

Noe som også kanskje var litt spesielt her i Etnedal, var hva vi kan kalle forskjellige soner for ulike instrument.
Nord i dalen dvs. Steinsetbygda og oppe i åsen – dvs. Graneisbygda og Bakkebygda var trekkspill, torader og fele det mest brukte instrument.
Midt i dalen dvs. Bruflatområdet, og Fjellsbygda var strengeinstrument absolut mest utbredt. Det fantes nok noen trekkspillere her også, men ikke så utbredt. Sør i dalen var de mer allsidige på alle disse ovennevnte samt andre typer instrument som i kanskje ikke passet inn på dansefester.

Dette er muntlige overleveringer fra eldre folk i dalen, men jeg kan selv huske tilbake bare en 40 -50 år siden at dette stemte. Pr. i dag har denne soneindelingen forandret seg totalt. Dvs. at bruken av instrument er jevnt fordelt fra sør til nord i dalen.

DANSEPLASSER.
«BRUIT’N»
GULV -Ligger mellom Granheimsbygde og Bakkebygde ca. en 100 år gammel plass. Gulvet revet rundt 1990. Alfred Bergli drog trekkspillet over en 30-års periode.

«FLØGEISBERGET»
Lite bergplatå. Ligger øst for Bruflat, (Kleigardsbygda) Midthusbrødrene spilte trekkspill/torader der for ca. 80 år siden.

«HOUDAT’N -PURKESTADGØLVE
GULV -Ligger ovenfor Bruflat, ca. 200/300 meter oppe i skogen nord for Purkestadbakkat’n. Her har vi typisk en bortgjemt danseplass under krigsåra.
Sverre Haug var en fast trekkspiller her.

«BRUBERGET»
Gamlebrua -Ligger rett nord for Bruflat. Dans på selve brua. Her kan vi sikkert gå 120 år tilbake i tiden. Avsluttet da Nybrua kom i 1950-åra.
Spillemenn, mange forskjellige lokalt gjennom alle disse år.

«HOLMENKOLLEN»
Lite sletteplatå -Ligger vest ovenfor BRUFLAT langs vegen til Fjellsbygda ved Holmensvingen. Kanskje fra 1920 åra. Bebygd med hus i dag

«ØYBAKKØDDIN»Liten slette -Ligger på en odde ved Etnaelva like nord for Høljarastbrua i Sør Etnedalen. Samlingssted fra rundt århundreskiftet
Magne Lunde er nevnt som trekkspiller her på 20-tallet.

“MOAJORDET»
Lite gulv i enden av en større slette. Ligger like Øst for Etnaelva mellom Etnedalsaga og Madslangrudgården i Sør Etnedalen. I dag er jordet en permanent fotballbane. Ble brukt fra ca. 1920 fram til midten på 50-tallet. Sikkert lokale spillemenn.

«BEDEHUSET»
Lite platå -Ligger rett over for gamle Breien skole, i Fjellsbygda. Kortvarig som danseplass. Det hadde vært et gammelt Bedehus her og det skulle bygges et nytt.

«ANDØYE»
Liten slette -Ligger på en liten øy ute på Øyang tjernet ved Os Sæther Tonsåsen. Måtte bruke båt.

brue2003«URBERGSBRUE»
Dans på selve brue. Ligger ved Robøle der vegen går opp i Espelibygde.Ganske store annsamlinger av folk her etter-hvert som Robøle huset dansested kom fra ca. 1910. Mye brukt som spillemenn her var trioen: Martin Bråten, Kristian Bergeid og Olav Strandeberget.

“FLISBANIN»
Antagelig gulv -Ligger i Byfuglibygda.

«LYKJEBRUE»
Dans på selve brue (Overbygd) Ligger ved Bøvarstogo like ved sentralskolen. Knut og Magne Rønsmoen var trekkspillere her en periode.

«LISBRUE»
Dans på selve brue (Overbygd) Ligger rett nord for Fagerlundbutikken. Ikke flere opplysninger her.

«HØLABRU»
Dans på selve brue. Ligger i nærheten av Lundmokrysset.

«SOLBREKKFLATA»
Antagelig gulv. Ligger mellom Dalselve og Etna der alle Solbrekkgardene ligg. Alfred Bråten og andre lokale spillemenn trakterte Fele og Trekkspill her før og litt etter siste verdenskrig.

«STEISETHGØLVET»
GULV -Ligger ved Steinsethfjorden. En ganske gammel danseplass. Her var Alfred Bråten med fele og Skrinsrudkara på trekkspill.

«SKRINDAFETE»
GULV -Ligger i nordenden av Steinsethfjorden. Denne skal også være gammel. Skrinsrudkara var nok gjengangere som spillemenn her.

«BRENDAHAUGFETEN»
Ikke sikker om gulv eller åpen flate. Ligger i Smiugarden, og det sies at denne Danseplassen er veldig gammel. Fra før 1900.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*