Lønn i tidligere tider

Dette sier noe om bl.a lønnsforhold i tidligere tider.

TILSETTE VED BRUFLAT KIRKE 1894
Sokneprest:
Da Etnedal 1. Januar 1894 ble eget herred trengte Kirken noen tilsette.
Georg Daniel Johnsen f. 1854. Han ble tilsett av Staten. Når det gjelder det lønnsmessige vet jeg ikke, men han hadde trolig lønn fra arbiedsgiver. Budsjett Etnedal Herred 1895 under utgifter: Kyrkja (skyss og diett for presten 130,-kr. p/ År

Johnsen sluttet som sokneprest i 1910.

Organist:
Brynhilde Johnsen var organist fra1894 til 1910. Hun var gift sokneprest Johnsen. Hans Islandsmoen fra Sør Aurdal (f.1867) var også organist her, men han var også organist i Bagn og Reinli Kirke, så det er noe usikkert om han var fast tilsett fra 1894. Men at Hans Islandsmoen var her i Etnedal som organist er bl.a. bekreftet av Agnes Tærud. Hans Islandsmoen var også medlem av Etnedal Ungdomsforening, som ble startet på den tiden. Et bilde av foreningen tatt på gården Søndre Klevgård er Hans Islandsmoen med, bl.a. sammen med Sokneprest Johnson og fru som ogsa var medlemmer. Også en Hr. Skettestad fra Fluberg var ved noen anledninger organist ved kirken i.flg. Agnes Tærud.
Kirkesanger (klokker):
Andreas 0. Engen f.1848. Han var lærer ved Bruflat skole fra 1875 til 1887. I 1887 overtok Gudbrand Klevgaard som lærer ved samme skole. Han var også kirkesanger. Andreas 0. Engen døde i 1898. Samme året står Gudbrand Klevgaard oppført som kirkesanger. Hvem av disse to som var Kirkesanger i 1894 er til nå litt uklart. Som en kuriositet kan også nevnes at Anders.O.Engen var kassereren for Bruflat Soknekassa. Denne stillingen over tok Gudbrand Klevgård. 1.Januar 1899, da som tittel Heradskasserar.

Kirketjener:
Hans Skuggen f.1854. Han fikk i 1894 kontrakt med herredet om fyring og ringing i Bruflatkirka. Lønnen var 90 øre gangen for ringing, 80 øre for fyring i Kirkestuen og 50 øre for fyring av det minste rommet i Kirkestuen
Belgetrøar:
Knut Olson Brustuen f. 1830. Han ble innvilget tre kroner i kvartalet og bodde i en liten stue på Bruflat der bensinstasjonen ligger i dag.

Vask/Pynting:
Olea Skuggen f.1849. Hun var kona til kirketjeneren, og tradisjonen var slik at på den var det konen evt. andre i familien som tok seg av disse tingene. På den tiden var det også Spyttebakker rundt omkring i Kirken, så det sier seg selv at vask og pynting var også en viktig oppgave.
Forøvrig kan sies at noen ti-år senere, da Randi Nyhagen hadde denne jobben tok hun saken i egne hender og fjernet dem for evig og alltid. De havnet i Etna!

Hans Skuggen var også tømmerfløter ca to km fra bruflat sentrum ligger ei lta steinøy midt i elva og her satte tømmeret seg fast og da ble det fra elvebredden til øya der lasen lå også var det hans tok rennefart fra elvebredden og hoppet over distansen og landet på øya og fikk etterhvert løsnet helt alene tømmerfloken. Den dag i dag kalles dette stedet for Hansspranget.

hist1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*