Etnedal Røde Kors – i beredskap

(Første gang publisert i EG 2000)

Etter at ambulanseordningen i Oppland ble omorganisert, var dert ikke lengre stasjonert fast bil for sjuketransport i Etnedal.

Etnedal Røde Kors hjelpekorps satte da i gang en innsamlingsaksjon for å finansiere innkjøp av en egen bil. Etnedølene sluttet godt opp om dette og i dag disponerer hjelpekorpset en godt utstyrt ambulanse.

Ordningen skal være en reserve dersom behovet for ambulanse oppstår og den ordinære transporten er opptatt på andre oppdrag.
Hjelpekorpset kjører en helt frivillig vaktordning fordelt mellom Tommy Bjørke, Svein og Kjetil Korsvold.
Alle tre har lang erfaring fra både hjelpekorps og sjuketransport.
ambulanse2000

Inntil de blir rekvirert enten av lege eller andre instanser er vakten ubetalt, men Fylkeskommunen dekker utgifter og lønn ved utrykking.

Ordningen har vært operativ siden påske og har så langt heldigvis ikke vært i bruk.
Svein Korsvold mener tilbudet er bra, men kommer allikevel ikke opp mot fast stasjonert bil med fast vakt.

Korsvold understreker at det er bygdefolket som har kjøpt bilen og Røde Kors vil drive dette som et sikkerhet/servicetilbud til bygda – både for turister, hytteeiere og innbyggere.

Selv om Etnedal har dette tilbudet med beredskap fra Røde Kors skal alle henvendelser gå om alarmnummer 113.
Etnedal har egen reserveambulanse

Tekst: Øyvind Rust
Foto: Geir Norling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*