Etnedalpølse og elektronisk landhandel

 (Første gang publisert EG 2004)

Historien om denne bedriften begynte i 1947. Da gravde Syver Øverli, for hånd, ut tomta til første del av det som i dag er eiendommen Bjørke og hvor Syver Øverli AS driver forretningsvirksomhet. Syver og kona Tordis bygde hus på tomta. I kjeller etasjen starter i 1948 den spede begynnelsen til det som i dag er en forretning med 5,5 årsverk midt i Bruflat sentrum.

aage-og-siv2004
Aage Øverli og Siv Bergene

Tordis og Syver startet med ”leiehakking”. Hit kom bygdefolket med livdyr, kyr, okser og hester, som ble slaktet, delt opp og foredlet til deiger, pølser og annen kjøttmat. Etter hvert begynte de og selge egenproduserte kjøttvarer og andre varer. Litt etter litt utvidet de både bygningsmassen og vareutvalget i flere etapper. Fryseri med utleiebokser og kjølerom ble bygd først på 50 tallet. Opp gjennom årene er det spekematen som har vært grunnlaget for driften. Særlig den unike Etnedalspølsa som er utviklet av grunnleggerne basert på ei gammel oppskrift fra traktene. I dag produseres denne delikatessen etter samme oppskrift for bedriften av Fagernes Kjøtt, men selges kun hos Syver Øverli AS eller ICA Nær som er kjedenavnet i dag.

Først på 70 tallet så dreide driften mer over til ordinær dagligvarebutikk etter enda en utbygging i 1972. I 1973 kom sønnen Aage med i driften. Han er utdannet radio og TV reparatør og startet opp med det som i dag kan kalles en ”Elektronisk landhandel”.

Aage forteller at utviklingen på dette feltet har vært stor. Særlig fra den tiden da det meste lønte seg å reparere til i dag hvor ”bruk og kast” dominerer.
Senere har Aage utvidet vare og tjeneste utvalget med alt fra å skifte ur-batteri til salg og montering av satellittantenner, mobiltelefoner og ellers det meste innen brunevarer. Det har vært viktig å skaffe seg flere ben å stå på – på et lite sted som Etnedal.

aage2004
Aage i sin «elektroniske landhandel»

Bedriften har en trofast kundekrets med hovedvekt på de fastboende, men hyttemarkedet er også meget viktig for å kunne opprettholde en omsetning det går an å leve av. Stedet er kjent for god service, og mye av forklaringen på suksessen ligger i et nært og personlig forhold til kundene. En stabil stab av ansatte gjør at både bygde og hyttefolk får se kjente ansikter i butikken år etter år.
I dag er bedriften et AS og et familieforetak. Barnebarnet til grunnleggerne, Siv Bergene leder i dag dagligvaredelen, i kjeden ICA Nær. Butikk-kjeden er nylig oppgradert og det vil bli satset stort på ICA Nær framover. Aage sitter i sitt hjørne innerst i butikken og styrer brunevarene og verkstedet foruten å ha både vaktmester- og andre oppgaver ellers i butikken.

Det blir ikke mye fritid i en slik familiebedrift, men Aage er likevel ofte ute i skog, mark og fjell, gående og løpende om sommeren og på ski om vinteren. Den store lidenskapen er Bruflat Badestue. Her møtes en gjeng hver lørdag i vinterhalvåret til vedfyrt badstue og løsning av verdensproblemer, og Aage er en primus motor i dette.

Tekst og foto: Internett Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*