Setter lås på Etnedal

(Første gang publisert EG 2004)

BOMVEGER
Vegen inn til mange hytteområder er stengt med bom. Det er naturlig at hytteeierne ønsker å begrense bruken av de private vegene på denne måten, ikke minst har dette en sikkerhetsmessig side ved å hindre besøk fra uvedkommende på hyttene.

PROBLEM FOR BRANNVESENET
Likevel kan disse bommene være et problem, særlig gjelder dette for brannvesenet. Ved en utrykning til et hytteområde, enten ved brann i hytte eller skogbrann, kan det bli nesten umulig for brannmannskapet å få fram biler og utstyr om vegen er sperret med låst bom. Store verdier kan derfor gå tapt om ikke hjelpen kommer fram i tide.
Mange av hyttevegene er i dag låst med nøkkel brannvesenet har ekstranøkkel til. Dette systemet er ganske tungvint både å administrere og vedlikeholde. Brannvesenet er derfor svært glade for at et nytt system er på veg inn.

hp photosmart 720

UNIKT LÅSSYSTEM
Geir Kompen, som selv er med i brannvesenet, leverer nå en løsning på dette problemet. Kompen driver verksted og lanbrukservice i Etnedal. Han har utviklet et system han kaller Etnedalslåsen .
Opplegget innebærer at brannvesenet har en universalnøkkel som går til samtlige låser, mens brukerne i hver hyttegrend også får sin unike nøkkel. (Som ikke kan brukes på andre bommer.)

KONKURRANSEDYKTIG PRIS
Systemet blir bare litt dyrere enn et vanlig system. Kompen leverer både selve låssystemet og komplette bomløsninger. Systemet kan monteres på allerede eksisterende bommer, men Kompen forteller at han er nødt til å sette en viss standard på selve låskassen for å montere sin lås.

Kompen oppfordrer vegforeningene til å ta kontakt.

Tekst og foto: Internett Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*