Flerbrukshall i Etnedal

(Første gang publisert i EG 2008)
Av Hanne Byfuglien

Gjennom mange år har det vært et stort tema i Etnedal om vi skal bygge flerbrukshall i kommunen. De siste 4 årene har en gruppe som var nedsatt av kommunestyret jobbet med å komme frem til et produkt som kommunestyret nå skal ta stilling til.

Fra hall- gruppa er det utarbeidet et forslag om flerbrukshall, en hel hall, på Etnedal Skule. Totalkostnaden var her beregnet til ca 40 millioner kroner. Av dette er flerbrukshall, inkludert dobbelt garderobesett tilknyttet svømmehall og ny hall, ca 30 millioner; og restaureringskostnader/ ombygging av gammel bygningsmasse, ca 10 mill. I dette forslaget er det brukt materialvalg som vil stå i stil med eksisterende bygningsmasse. For å få full uttelling på spillemidler må hallen være hel, og den må bl.annet inneholde to sett garderober (som nevnt ovenfor). En halv hall vil kunne utløse en mindre andel spillemidler. Det oppsatte forslaget vil, etter gjeldende regler, utløse spillemidler og mva- kompensasjon i størrelsesorden 15 millioner til kommunen.

Vedrørende driften av selve hallen, er dette noe flerbrukshallgruppa har beregnet til 600 000-700 000 kr årlig. Det er hentet inn tall fra flere kommuner i Oppland som Etnedal kan sammenligne seg med. De mottatte budsjetter og regnskaper, alle fra kommuner med hel-haller, er analysert og ”plukket fra hverandre”. Ut fra dette har gruppa kommet frem til et sannsynlig driftsbudsjett, noe som også er inkludert utgifter til en økt vaktmesterstilling og renholdsstilling på skolen / kommunen.
Hall/gruppa har jobbet med hvordan en skal kunne klare å oppfylle kravene til en flerbrukshall i kommunens regi, med de fordeler man kan få ut av dette, f eks mva kompensasjon. Reglene er klare:
Flerbrukshallen må benyttes i kommunens virksomhet på dagtid. Det er vanskelig å forsvare at hallen brukes i kommunens virksomhet hvis den ikke brukes av skolen i Etnedal. Hall/gruppa har derfor kommet frem til at hallen må plasseres ved Etnedal skule.

Utfordringen for Etnedal kommune er om vi har mulighet til å kunne klare å bygge en sik hall og drifte den uten at det vil føre til store inngrep i tjenesteytingen ellers i kommunen. Det er ingen som vil, og vi kan heller ikke, la et slik prosjekt gå ut over andre grupper i kommunen.

Idretten og kulturen i Etnedal har derfor invitert både næringslivet og alle husstander i Etnedal til å være med på en økonomisk dugnad for å kunne hjelpe til med å dekke inn en del av driftsutgiftene. Vi har fått så mange positive tilbakemeldinger på denne forespørselen, samtidig som debatten har kommet inn i lokalavisen via leserinnlegg.

Vi har prøvd å komme med kortfattet informasjon om temaet for at alle innbyggerne skal få svar på en del av spørsmålene de sitter inne med. Denne dugnaden vil foregå på den måten at det blir opprettet et fond som er øremerket til drift av flerbrukshall. Ingen skal betale noe før prosjektet er en realitet.

Vi henvender oss nå til leserne av Etnedalsguiden, både fastboende og fritidsbefolkningen, for å oppfordre alle til å være med på vår felles dugnad.
I Etnedal er vi veldig heldige som har så mange hytter, og vi ønsker at en fremtidig flerbrukshall skal være til glede og nytte for fritidsbefolkningen også. Vi har tanker og planer om å lage arrangement der både fritidsbefolkningen og fastboende kan komme sammen i hygglig lag. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Hvis du som leser dette føler at dette kan være noe du vil være med å støtte, eller om du  har spørsmål til oss, ta gjerne kontakt,

Mail: hannefag@bbnett.no eller brev til Hanne Byfuglien, 2890 Etnedal .

Foto: Øyvind Rust

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*