Liten bank med stor trygghet

(Første gang publisert i EG 2007)

I vår serie med presentasjoner av bedrifter i Etnedal, har vi kommet til Etnedal Sparebank. Vi tok en prat med den nye sjefen i banken, Bjørg Storengen.

bank1

Bjørg har gått gradene i banken fra hun starten som bankassistent i 1979. Bjørg forteller fra bankens historie at det er nettopp den lokale tilknytningen som var mye av motivasjonen da banken ble startet i 1909. ”Etnedalens  Sparebank”, som den het i starten er en av de få banker som ikke er fusjonert, men faktisk fisjonert. Opprinnelig var det nokså vanlig at de tidligere tiders kornmagasiner, (matreserver som ofte ble administrert av prester) utviklet seg til sparebanker. Dette var tilfelle med ” Søndre Aurdal Sparebank”. Her i fra ble en egen bank for Etnedal delt fra etter lange og harde forhandlinger med Sør – Aurdølene. Skepsisen var stor om lille Etnedal kunne forsvare å ha egen bank, bare få år etter at dalen hadde fått status som egen kommune. Her også var etter en fradeling fra Sør- Aurdal.
Etnedølene ville ha egen bank og bygdefolket støttet fra første stund opp om tiltaket. Mye hadde det kanskje å si at en av storbøndene satte inn hele 5000 kroner av sparepengene sine. Dette var det store samtaleemnet i lange tider i dalen. Det var ganske så enkle forhold de arbeidet under. Blant annet var det vanlig at han som fungerte som banksjef hadde med seg hele beholdningen med seg hjem i ryggsekken etter endt bankdag.

De første årene gikk det oppover, men sist på 30 tallet var det like før driften måtte innstilles. Men igjen var det stor innsats fra bankens egne folk, og ikke minst trofaste innskytere, som reddet situasjonen.
Etter krigen har driften vært stabil og banken har klart å opparbeide en solid egenkapital.  I dag er Etnedal Sparebank  en moderne bank med et stort produktspekter innenfor bank og forsikring. Likevel er Bjørg og de andre åtte ansatte godt forankret i tradisjonene.

Dette har ikke forhindret kalkulerte risikoer. Blant annet overtok de i 2001 et avdelingskontor fra Totens Sparebank på Dokka i Nordre Land. Dette har vært vellykket, og kontoret er i dag en veldrevet enhet.

bank2
Bjørg Storengen og Toril Grønbrekk

Samarbeid er også noe Etnedal Sparebank setter høyt. Sammen med tre andre sparebanker i Valdres driver de Valdres Sparebankgruppe. Felles satsninger innen markedsføring og eget eiendomskontor gir stordriftsfordeler, uten at noen av bankene mister den unike kontakten med lokalmiljøet. Etnedal Sparebank tilbyr også tjenester som forsikring og plassering i fond gjennom finanshuset Terra.

Også i dag viser Etnedølene at de vil ha sin egen bank, og
Bjørg synes det er veldig hyggelig at så mange utflytta etnedøler velger å bruke banken. Det er ikke bare utflytta folk som benytter banken. Også ”deltidsetnedøler” i form av hytteeiere velger denne løsningen.  I Etnedal opplever de ikke bare ro og fred, men også en nærhet til banken som større finansforetak bare kan se langt etter. Bjørg foreteller at banken legger stor vekt på en personlig oppfølging av hver enkelt kunde. Enten kunden trenger bistand i forbindelse med oppstart eller utvidelse av eksisterende bedrift, vanlige lønnskontotjenester eller større investeringer til bolig eller fritidseiendom.

hp photosmart 720

Banken har et nært samarbeid med næringslivet. Blant annet er et av næringsbyggene på Bruflat reist i et samarbeid mellom kommunen og banken.
Banken har for tiden også ledige næringslokaler i sitt eget bygg, etter at Posten og Ligningskontoret har flyttet ut. Bjørg oppfordrer interesserte til å ta kontakt. Dette er lokaler hvor bare fantasien setter grenser for mulig bruk

Oppskriften Etnedal Sparebank har brukt i alle år har vist seg være en sikker vinner, og Bjørg kan forsikre at det ikke er noen planer om  å kutte ned på bemanningen i forhold til kundebehandling.

I Etnedal Sparebank er det korte beslutningsveier og alle skal være sikre på å treffe et menneske de kan diskutere sine bankbehov med. Banken legger også stor vekt på å skolere og heve kompetansen hos sine medarbeidere. Dette gjør at de til en hver tid kan møte utfordringene i en forholdsvis usikker finansverden mot bankens hundreårsjubileum i 2009.

 

Tekst og foto: Øyvind Rust

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*