Naturperle fram i dagen

(Første gang publisert EG 2006)

juvfossen2006Lenge har Juvfossen ligget bortgjemt på veien mellom Flatøydegard og Rust. Høy skog har gjort det nesten umulig å se denne naturperlen fra veien, men nå har det blitt en forandring på dette.
Fra flere hold har det kommet ønsker om å få gjort fossen mer synlig.

Etnedal kommune tok tak i dette og sa seg villig til å ta det økonomiske ansvaret for å få ryddet området. Jo Inge Hansebråten har stått for det praktiske. Skogen er ryddet vekk på begge sider av elva og har gitt fritt innsyn til juvet. Her kaster elva Åfeta seg ut over berget ned fra Granumsbygda i flere trinn, hvor kun det nederste og lengste er synlig nedenfra.

Det som i dag er en attraksjon var før i tiden et hinder blant annet i fløting av tømmer. Et lokalt utrykk ”ei Graneistylvt” stammer fra dette. Ei vanlig tylvt med tømmer var på 12 stokker, men ei Graneistylvt som var fløtet ned Juvfossen var på 13. Dette fordi en regnet med at en stokk ble ødelagt i fallet.

Ordfører i Etnedal, Jan Arild Berg kan ikke få fullrost den velviljen grunneierne har vist.
– Vi har hatt et glimrende samarbeid med de berørte partene Turid Borgen og Erik Bagn med flere, forteller en entusiastisk Berg.
– Vi håper at fastboende og tilreisende setter pris på å få denne naturperlen fram i dagen. Og ut i fra de tilbakemeldinger vi alt har fått ser dette ut til å stemme.
På spørsmål om det er planer om flere tiltak svarer ordføreren at det ikke foreligger noe slikt.
Han understreker at ferdsel i området slik det er i dag foregår på eget ansvar.

I forbindelse med dette bør en gjøre oppmerksom på at ”klimaet” inne ved fossen er svært fuktig, selv ved lav vannstand og en må regne med å bli våt om en går helt inn.

Det er også mulig å komme til fossen fra toppen i Granumsbygda, men en må regne med å gå litt. Terrenget det siste stykket er også noe ulendt.
Tekst og foto: Internett Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*