ETNA – en perle for den erfarne elvepadlere

(Første gang publisert EG 2003)

(Kilde: Jørn Damslora/ Norges padleforbund).
Å padle kajakk i elv er utfordrende og spennende. Når man begynner å padle kajakk i elv, så er det vanlig å begynne med å trene på å gå inn og ut av bakevjer, og å traversere over strømmende vann. Ettersom man får disse ferdighetene på plass, så kan man begynne å trene på mer utfordrende ting. For eksempel å surfe bølger i elva og forsere større stryk.
For å kunne padle elvekajakk, bør padleren kunne kajakkrulle og støttetak, i tillegg til grunnleggende fremdriftstak og styretak. Kajakkrulle og støttetak er best å lære under instruksjon av en erfaren padler, eller gjennom padleklubber som tilbyr opplæring. Enkelte klubber har bassengtrening på vinteren, eller om sommeren når det er varmt i vannet. Elvepadling er en sport en ikke praktiserer uten grunnleggende padleferdigheter og evne til å ”lese” elvas utfordringer. Her i området er Begna Padleklubb den nærmeste klubben som er tilknyttet Norges Padleforbund. Ta kontakt med Jørn Damslora, 2930 Bagn for mer informasjon.

Kort om Etna- en krevende padleelv
Etna er klassifisert med grad IV, MEGET VANSKELIG. Lange, sammenhengende stryk med kraftige brytende bølger. Kraftige valser, sopper og virvler. Mange hindringer og uoversiktlig løypevalg. Synfaring oftest nødvendig. Ingen elv for en uerfaren padler med andre ord.

Sesong: Elva har sommerstid perioder med lite vatn, men 2-3 dager med regn kan gjøre den interessant. I vårflommen er vannføringa ofte for stor. På NVE sine hjemmesider (nve.no) kan du få oppdatert informasjon om aktuell vannstand for Etna elv. Et nyttig verktøy også for deg som vil vite vannstanden i elva før en eventuell fisketur.

Etnesenn – Hestkinnfossen (7 km)
Padlet av Henning Mikkelsgård, Jon Sæther og Jørn Damslora 22. juli 1999.
Adkomst: Kjør til Bruflat i Etnedal (fra Dokka: Riksvei 251 nordover, eller over Tonsåsen fra Bagn). Kjør Riksvei 251 fra Bruflat, cirka 9 km nordover (elva renner langs veien). Ta til venstre mot Steinsetbygda/ Fagernes. Etter ca 5 km kommer broen over Hestkinnfoss. Parker i yttersvingen ved broa (Take-out for øvre del). Ikke blokker veien til sommerhuset.
Kjør videre oppover veien etter brua. Ta til høyre mot Lillehammer/ Leningen/ Smiugard. Etter noen få kilometer krysser veien Etna nedenfor Smiugardsbygda. Hvis man kun ønsker å padle de øverste 5 km av strekningen, kan man ta ut her.
Fortsett videre over brua, ta til venstre mot Smiugardsbygda (grusvei). Følg grusveiene videre oppover, og kjør mot venstre i de påfølgende krysseneVeien krysser elva igjen etter noen kilometer (rett nedenfor brua er en foss som bør lokaliseres før start).

Ta til høyre rett etter brua. Put-in er ved Etnesenn (2-300 meter ovenfor brua), rett sør for Kalvanseter.
Grad: IV.
Vannstand: 4-8 på måleren, 1,5 km nord for avkjøringen mot Steinsetbygda/ Fagernes, eller 3,5 km nedenfor Hestkinfoss. Vannmåleren er malt på bergveggen, og kan ses fra veien. Høyere vannføring gir flere synfaringer og bæringer.
Beskrivelse: Hele strekningen er ca 7 km, men kan deles i to ved å starte eller stoppe på brua nederst i Smiugardsbygda. Strekningen starter med noen små og store terskler, noe synfaring er nødvendig. Rett nedenfor første bru kommer en foss (Grad V) som bør synfares, eventuelt bæres på høyre side.
Elva fortsetter i små blokkerte stryk og terskler, med små flater mellom. Flere synfaringer.
Gå i land i god tid før Høgfoss. Den er cirka 20 meter. Det er lettest å bære på høyre side. Ved lav vannstand kan det være aktuelt å bære fra Høgfossen og ned til brua ved Smiugardsbygda (cirka 1 km).
Rett før og etter brua i Smiugardsbygda er det et rullesteinsparti som er kjedelig på lite vann. Fra denne brua til Hestkinnfoss er det flere artige terskler og fosser. Rett etter det rolige partiet der høyspenten krysser elva, kommer en foss som bør synfares, eventuelt bæres på venstre side.
Partiet fra Brennevinsklypa til Hestkinnfoss har tre fosser, som det er nødvendig å synfare. Kan bæres på høyre side.

padling2003

Hestkinnfoss Kvedno (5 km nord for Bruflat)
Padlet av Henning Mikkelsgård og Jørn Damslora sommeren 1998 og våren 1999, samt flere ganger siden.
Adkomst: Kjør til Bruflat i Etnedal (fra Dokka: Riksvei 251 nordover, eller over Tonsåsen fra Bagn). Kjør Riksvei 251 fra Bruflat, cirka 5 km nordover (elva renner langs veien). Parker ved Kvedno (take-out). Kan parkere ved busslomme, eventuelt ved andre sida av brua.
Kjør videre oppover riksvei 251. Ta til venstre mot Steinsetbygda/ Fagernes. Etter ca 5 km kommer broen over Hestkinnfoss. Parker i yttersvingen ved broa (Put-in). Ikke blokker veien til sommerhuset. Sti ned til elva cirka 50 meter nedenfor brua.
Dersom man ønsker å padle en kortere del, kan man parkere cirka 1 km ovenfor avkjøringa til Steinsetbygda/ Fagernes.
Grad: IV.
Vannstand: 4-10 på måleren, 1,5 km nord for avkjøringen mot Steinsetbygda/ Fagernes. Strekningen tåler mer vann.
Beskrivelse: Hele strekningen er på ca 8 km og går like ved veien, så det er mulig å gå ut av elva nesten over alt. Strekningen går i trappetrinn og flater. Flere av trappetrinnene bør synfares. Her beskrives kun punkter som krever spesiell oppmerksomhet.
0 km – Under broen er det en foss som kan padles. Denne etterfølges av den 11 meter høye Hestkinnfossen. Kan antakelig padles på venstre side.

Ca 0,3 km – På vannstander under 10 anbefales bæring av første delen av terskelen. For de som ikke padler Hestkinnfossen er det fint å sette ut på midtpartiet av tersklen(e). Ca 3 km – Et dropp der bæring anbefales (på vannstand over 7). Ca 4 km – Foss/dropp som må bæres på lite vann. Det er nok mulig å padle både på høyre og venstre side når det er mer vann. Synfaring er nødvendig (rett nedefor take-out for den korte versjonen av strekningen).

Ca 5 km – Her deler elva seg. På lite vann er venstre løp best.

Ca 6 km – Rett etter brua er det noen stryk, som bør synfares.

Ca 8 km – 100 meter stryk grad III-IV. Ei skrubølge fører deg rett i fjellveggen viss den får lov.

Høljarast bru- Helleristningene (2-3 km)
Padlet av Henning Mikkelsgård og Jørn Damslora ved flere anledninger
Adkomst: Høljarast bru ligger ca 10 km nedenfor Bruflat (Put-in), langs riksvei 251. Helleristningene ligger noen få kilometer lenger nede langs veien, og er merket som severdighet (Take-out).
Grad: IV.
Vannstand: 4-8 på måleren, 1,5 km nord for avkjøringen mot Steinsetbygda/ Fagernes.

Beskrivelse: Under Høljarastbrua er det et lite juv med flere små terskler. Dette har vi ikke padlet ennå. Der elva kommer inntil veien igjen er det flere små svaberg og terskler. Når disse er finne å padle er hele strekningen fin. På flom er det noen enorme valser her. På tur ned til helleristningene er det flere små fosser, som bør synfares, eventuelt bæres (Rett nedenfor for rasteplassen med info og toalett.)
De første 300 meterne etter Helleristningene har en artig foss og en liten terskel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*