Mange nye tilbud fra Haugen Tre AS

haugen1-2001
Ann Kristin og Arve gleder seg til å flytte inn i nye lokaler.

(Første gang publisert i EG 2001)

Haugen Tre As har i flere år hatt tilhold på industriområdet Kallehaugen på Bruflat. Til høsten flytter de inn i helt nye og større lokaler på andre sida av veien, midt i Bruflat sentrum. Samtidig utvider de også tilbudet spesielt til hyttemarkedet.

Etnedal kommune solgte i fjor næringsbygget sitt på Kallehaugen til VARIG Konfeksjon. Haugen Tre leide også lokaler her, men inngikk i forbindelse med kommunens salg avtale om leie av lokaler i kommunens nye næringsbygg på tomta mellom riksveien og de nye omsorgsboligene. Her vil Haugen Tre få omtrent dobbelt så store lokaler og kan slik få plass til permanent utstilling og butikk rettet mot hyttemarkedet. Begge deler har vært et savn forteller Arve Haugen.

Familiebedriften Haugen Tre AS har 3 – 4 årsverk og så langt har snekkerverkstedet levert mest butikkinnredninger med mottakere over hele landet. Bedriften ser nå muligheten for å utvide tilbudet til nær-markedet med produkter innenfor propan, parafin, men i særlig grad sol-strøm. Denne formen for miljøvennlig energi har hatt en rivende utvikling de siste 20 årene og mange av de som tidligere her installert slike anlegg har i dag behov for oppgradering av elementer som styring og batteri. Haugen Tre kan nå tilby både denne oppgraderingen og salg og installasjon av nye moderne anlegg.
Arve Haugen og de andre ansatte er nå i ferd med å avslutte utdanning for og kunne tilby med profesjonell veiledning rundt produktene. Haugen forteller om en stor interesse blant hytteeiere for produktene.
– Du kan få anlegg fra rundt 15 tusen som dekker de fleste behov ei hytte har, fortsetter Haugen.
– For steder der det vil være ulønnsomt å føre fram ledningsnett til hytta er dette nesten en nødvendighet. Hvis en legger enda mer i det kan en for rundt 50 tusen få et anlegg som kan betjene alt fra vaskemaskiner og varmekabler slik at det er et fullgodt alternativ til strøm «levert på vegg».

Det er i dag full byggeaktivitet på tomta til det nye næringsbygget og Haugen Tre As håper å kunne flytte inn i løpet av høsten.

haugen-2-2001
Arve haugen har snart mange nye produkter å tilby.

Tekst og foto Internett Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*